Nyheter

Nyheter från årsmötet 2023-03-03

Följande behandlades under årsmötet:

Omval styrelseposter: Styrelsens sammansättning är densamma

Medlemsavgifter: Medlemsformen Dubbelansluten tas bort från och med 2024, likaså tas rabatten bort för första årets medlemskap

Övriga frågor: Inga frågor lyftes under punkten

Märkesutdelning: Äntligen hade vi märkesutdelning!
Ni som inte var med kan ha märken att hämta.

Please follow and like us: