Skyttegrenar

Precisionsskjutning är en tävling i består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter.

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots. En fältskyttetävling går ut på att med så många skott som möjligt träffa alla figurer. Resultatet anges vanligen ex: 47/25, vilket betyder 47 träff i 25 figurer. Vid vissa tävlingar (poängfältskjutning) sammanräknas antalet träff med antalet träffade figurer. Enligt exemplet ovan skulle då resultatet bli 72 poäng.

Magnumfältskjutning kan beskrivas som en kombination precisionsskjutning och traditionell fältskjutning. En tävling består normalt av 8 stationer med varierande fältskyttemål i terrängen. Normalavståndet är ca 80-100 meter och de riktigt långa avstånden kan vara ända upp till 180 meter. God förmåga till avståndsbedömning är därför av stor vikt för att kunna kompensera för de tämligen krokiga kulbanorna.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid och kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid, tillåts stödhand i vapengrupp A och R.

Luftpistol är precisionsskjutning med luft- eller kolsyrepistol mot luftpistoltavla på 10 m avstånd. Många skyttar som under de varmare perioderna på årets skjuter grenar med krutvapen, letar sig gärna in till luftpistolbanorna på vintern för att bibehålla sin färdighet med pistolen.

Dynamiskt skytte (IPSC) är en form av tävlingsskytte som går ut på att man skjuter på flera tavlor på flera avstånd på tid, den skytt som har den bästa sammanlagda tids- och träffpoängen vinner. Dynamiskt skytte utövas med pistol, gevär och hagelgevär.

De avstånd som används är allt från några meter upp till 75-300 meter. Det finns ingen yttre avståndsbegränsning. Mål som används är poänggraderade tavlor som är fasta eller rörliga. Det finns plåttavlor som reagerar på träff. Det finns strafftavlor som används som ytor som begränsar träffytor på poänggivande tavlor. Skyttet sker från fasta positioner och från områden där skytten kan skjuta under rörelse.

Stationer kallas de deltävlingar som ingår i en tävling. En station kan bestå av 3 eller fler tavlor/plåtmål och byggs på ett sådant sätt att den skall testa skyttens förmåga att skjuta exakt och precist under tidspress. Det är grunden inom IPSC-skytte. Det är påtagligt mycket svårare att snabbt och precist träffa ett mål än att stå still utan tidsbegränsning.

Precision värderas genom poängzoner i målen.
Kraft värderas genom bättre poäng på målen. Det finns två grupper, de som har lägre kraft i ammunitionen och kallas Minor och de som har kraftigare laddad ammunition och kallas Major.

  • Snabbhet värderas genom att poängsumman delas med tiden för att få fram en jämförande ”kvot”.

Denna kvot kallas inom IPSC för ”stationsfaktor”. Det är detta värde som avgör vem som vunnit en station, den som har högst stationsfaktor/kvot vinner stationen och ges maximal poäng. De andra ges poäng som motsvarar deras stationsfaktor/stationsvinnarens multiplicerat med stationens maximala poäng.

IPSC har en devis: DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet), som speglar de balanserade grundelementen inom IPSC-skytte/Dynamiskt Skytte.