Föreningen

Vi har idag ca 95 medlemmar varav ca 50 är att betrakta som aktiva, detta är siffror som varit ganska konstanta under de senaste tio åren. Klubben är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet sedan 1949 och Svenska Sportskytteförbundet sedan 1958 och bedriver inom dessa förbunds ramar skjutning i följande grenar.

Nationellt skytte

Dynamiskt skytte – IPSC