Historik

Döderhults pistolskytteklubb bildades den 21 april 1947 på initiativ av bl.a. köpmannen Axel Carlsson, som en sektion i Döderhults skytteförening.

1949 gjordes ett förtydligande där det sades att klubben inte var att betrakta som en sektion utan helt fristående och ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

Första ordföranden hette ingenjör Ivar Rådstedt. Klubben arrangerade sina skolskjutningar (banskjutningar) i Döderhultsbäckens dalgång och skjutbanan var av allra enklaste slag. Man förvarade bl.a. målmateriel i en tjärad trälåda med hänglås. Fältskjutningarna hölls i terrängen vid Döderhults hemvärnsgård.

Klubben anslöt sig också till Svenska Sportskytteförbundet, vilket skedde 1958.

1961 hade utvecklingen hunnit ifatt klubben och av miljöhänsyn var man tvungen att flytta sin verksamhet till nuvarande område i Fagereke nordväst om Oskarshamn. Under 1961 och 62 iordningställdes en skjutbana bl.a. med stora insatser av Paul Hjalmarsson och Gösta Rosén. Terrängen runt Fagereke visade sig vara utmärkt lämpad för en fältskytteslinga och klubben fick arrendera ett rejält stycke mark av Oskarshamns kommun. Ett problem för pistolskyttarna uppstod 1965 då Kungl. Maj:ts skytteombud ansåg att klubbens bana hade ett för lågt kulfång och därmed förbjöd allt skytte på banan.

Döderhults pistolskyttar tappade dock inte modet utan ordnade kulfånget året efter med ekonomisk hjälp av dels kommunen samt med bidrag från Skytteförbundens överstyrelse.

Klubben nästa milstolpe blev 1969 då ett klubbhus stod färdigt för invigning. Klubbstugan kom till med bl.a. stort initiativ av Verner Wilander som skulle bli klubbens ordförande under de närmaste tio åren.

1979 skedde ett nytt ”storbygge”, då en skjuthall med 35 skjutplatser under tak färdigställdes efter stora frivilliga insatser under ledning av Bert Karlsson.

Telefon installerades i klubblokalen 1989 främst av säkerhetssynpunkt.

Under 1990-talet fick även sportskyttet ett uppsving och klubben investerade i eldrivna duellställ till trettio skjutplatser.

SSM i fältskytte 2003

1991 fick klubben hedersuppdraget att arrangera en landskamp i fältskjutning mot Danmark. Detta samt att klubben med sin omvittnat utmärkta fältskytteterräng stod som värd för 2003-års SSM i fältskytte är de förnämsta arrangörsuppdragen hittills i klubbens historia.

Det absolut största bygget i klubbens historia skedde under 1994 då några medlemmar, anställda på SCANIA lyckades få en ca 200 kvm. stor barack till skänks av företaget. Denna barack revs och flyttades till skjutbanan i Fagereke och där skedde en omfattande om- och tillbyggnad under ledning av eldsjälen Curt Bergström som ledde det praktiska och Yngve Dahlberg som främst skötte förhandlingarna med kommunen.  Till sitt förfogande hade Curt diverse ALU-arbetare under ett års tid och dessutom fick klubben betydande ekonomisk hjälp av Oskarshamns kommun. Detta bygge blev till slut en stor klubblokal, kök samt sist men inte minst en luftpistolhall med 12 skjutplatser av modernaste snitt.