Nyheter

Information till medlemmar

Hej medlemmar!

Jag kommer vara tf ordförande fram till nästa årsmöte eftersom Mathias Hultgren valt att ta ett steg tillbaka, något som han är väl värd efter mycket hårt arbete för klubben.

Vid styrelsemöte 18 sept pratade vi om att få er medlemmar mer informerade och mer delaktiga i föreningens arbete. Vi kommer publicera protokoll från styrelsemöten på fb och hemsidan som en del i den ökade delaktigheten.

Det är också viktigt att alla känner till vilka mål föreningen har och vad som krävs för att uppnå dem.

Det är ni medlemmar som är föreningen, och det är ni som bestämmer vad föreningen ska ha för verksamhet.

För närvarande planerar vi för NM i fält och döderhultsträffen, tävlingar som vi i klubben ska anordna 2022.

tf. Ordförande
Janne Karlsson

Please follow and like us: