Medlemsansökan

Jag ansöker om medlemskap i Döderhults Pistolskytteklubb och förbinder mig därmed att
noggrant följa föreningens stadgar och ordningsregler. Jag skall därutöver följa av myndigheter
utfärdade föreskrifter och Svenska Pistolskytteförbundets stadgar och föreskrifter. Jag skall
vara behjälplig när klubben anordnar tävlingar och med det egna skjutlagets uppgifter samt
underhålla klubbens anläggning vid arbetsdagar.

Jag är medveten om och godkänner att Döderhults Pistolskytteklubb sparar och behandlar mina
personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Jag är medveten om att jag omedelbart kan uteslutas om jag uppträder olämpligt, motarbetar
klubbens syften eller i övrigt skadar klubbens anseende eller intressen.


    Ansökan kommer att behandlas först när registerutdrag lämnas in.
    OBS! Vid utdrag i pappersform krävs att kuvertet är oöppnat!

    https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/